top of page

Om oss

RegIt Regnskap er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter samt selvstendig næringsdrivende. Vi konsentrerer oss om å dekke seriøse kunders behov for økonomisk styring og rapportering samt tilhørende rådgivning. Vi har kontor i Nittedal og fokuserer på personlig oppfølging og lønnsomhet for deg og din bedrift.

Fundamentet for vår virksomhet er praktisk og strategisk økonomisk kompetanse kombinert med handlekraft, forretningsforståelse og evne til å sette oss inn i kundens behov.

 

Vi legger stor vekt på å opptre profesjonelt. Vi skal ikke bare utgjøre en forskjell for kunden i form av rapporter og konkurransedyktige kostnader, men også gjennom konstruktivt samarbeid og service med en personlig signatur.

 

Når du velger RegIt Regnskap, velger du en effektiv samarbeidspartner som bruker moderne arbeidsverktøy og setter kunden i fokus. Samtidig ønsker vi å fremheve tradisjoner som faglig dyktighet, integritet, kvalitet og personlig engasjement.

 

Vårt mål er å bidra aktivt til verdiskapningen i de virksomhetene vi bistår.

Vår visjon

Vår visjon er å skape en bedre fremtid for våre kunder og medarbeidere. For å oppnå dette har vi særlig fokus på følgende verdier:

 

Engasjerte

Å være engasjerte betyr at vi gjennom vår væremåte motiverer andre og aktivt bidrar til en løpende videreutvikling av samarbeidet internt og med firmaets kunder. Medarbeidernes evne til engasjement og entusiasme er en forutsetning for vårt daglige virke og resultater.

 

Offensive

Å være offensive betyr at vi vil noe mer. Det innebærer at vi tar initiativ i vårt arbeid overfor den enkelte kunde. Vi er tilgjengelige for kundene og gir raske tilbakemeldinger på henvendelser. Vår kommunikasjon er åpen og ærlig, og vi uttrykker oss klart og tydelig.

 

Inkluderende

Å være inkluderende betyr at vi mer enn gjerne deler vår kompetanse med våre kunder og andre kollegaer i firmaet. Vi skal leve opp til våre kunders forventning om effektive løsninger skapt og kvalitetssikret av de mest kompetente medarbeidere.

 

Faglig dyktige

Å være faglig dyktig betyr at vi bygger vår virksomhet på kunnskapen hos våre medarbeidere. Vi forener kunnskap og forståelse for kundens behov og situasjon. Vi stiller høye krav til og legger til rette for løpende faglig oppdatering og personlig utvikling.

bottom of page