Kunder

Kort presentasjon av noen av våre kunder: 

Vi har benyttet RegIT Regnskap i flere år og er svært fornøyd med tjenestene. Som innleid økonomiansvarlig har de løst oppgavene på en profesjonell  og svært tilfredsstillende måte til avtalt tid.

 

 

Geir Anthonsen

Administrasjonsleder Yrkestrafikkforbundet