top of page

Vi har benyttet RegIT Regnskap i flere år og er svært fornøyd med tjenestene. Som innleid økonomiansvarlig har de løst oppgavene på en profesjonell  og svært tilfredsstillende måte til avtalt tid.

 

 

Geir Anthonsen

Administrasjonsleder Yrkestrafikkforbundet

bottom of page