top of page

Konsentrer deg om driften - vi hjelper deg med regnskap, lønn og økonomistyring

Regnskapsføring er et eget fag som er forbundet med strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet og oversitting av tidsfrister kan få store konsekvenser. Høy faglig standard, gode rutiner for kvalitetssikring og høy effektivitet gjør RegIT Regnskap til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester.

Regelverket for lønn og andre goder i arbeidsforhold er under stadig endring. RegIT Regnskap er oppdatert på regelverket innenfor de krav som myndighetene stiller til både lønnsregistrering, utbetaling og rapportering. Vi utfører alt fra innlegging av faste data på hver ansatt, til lønns- og trekkoppgavene ligger i posten ved regnskapsårets slutt.

Alle regnskapsoppdrag varierer noe. For å kunne gi et mer nøyaktig prisestimat er det derfor viktig å få vite noe om oppdragets omgang og bedriftens drift. RegIT Regnskap bruker vanligvis timepris på være oppdrag, da det f.eks kan være endringer i driften i løpet av året, Regelendringer fra det offentlige, bytte av systemer, bytte av kundekontakt osv. 

Med timespris vil man da betale for faktisk arbeide og ikke noe mer. Fastpris kan gis på forespørsel, men da bør vi kjenne bedriften.

Avtalt pris vil bli indeksregulert ihht. avtale en gang per år.

bottom of page